تبلیغات
پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی

منابع آزمونهای کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

سنجش امیرکبیر، ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی

دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت

کلیه رشته ها در سراسر کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sanjesheamirkabir.com مراجعه نمایید

تلفن: 44031690-021

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد این رشته به شرح ذیل می‌باشد، البته منابع دیگری نیز میتوان علاوه بر موارد ذیل استفاده کرد موارد ذیل، مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد این رشته می باشند.منابع آزمونهای کارشناسی ارشد -ادبیات انگلیسی

تاریخ ادبیات (History of English Literature):

1)    Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors. 5th ed. New York. W. W. Norton, 1987. 3 vols.

2)    Minor authors of different periods from the Norton Anthology of English Literature, Stephen Greenblatt (Related scanned pages are Downloadable from Mahan Portal).

3)    Abjadian, Amrollah. A Survey of English Literature. 1st vol. Tehran: SAMT, 2006, 5th ed.

4)    Abjadian, Amrollah. A Survey of English Literature. 2nd vol., 2004, 2nd ed.

5)    Sokhanvar, Jalal and Hooshang Honarvar, ed. The Abridged Edition of The Norton Anthology of English Literature, 1st ed.

6)    Thornley, G. C. and Gwyneth Roberts. An Outline of English Literature. Longman, 19841st ed.

7)    Related parts in Abrams, M.H.A Glossery of literary Terms & Cuddon, J. A. A Dictionary of literary Terms

8)    Lawrence, et. al. The Mcgraw- Hill Guide of English Literature, 1986.

9)    High, Peter. B. An Outline of American Literature

10)    Norton Anthology of American Literature

 

 

 

نقد ادبی  و اصطلاحات ادبی (Literary Criticism and Terms):

 

 

رهیافتهای نقد:

1)    Bressler, Charles. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. NJ: Prentice Hall Inc, 2007, 4th ed.

2)    Related parts in Abrams, M.H.A Glossary of literary Terms and Cuddon, J. A. A Dictionary of literary Terms

3)    Guerin, Wilfred et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. 5th ed Oxford: Oxford University Press, 2005

 

 

تاریخ نقد ادبی:

1)    Dutton, Richard. An Introduction to Literary Criticism. Hong Kong: Longman York Press, 1986, 3rd ed.

2)    Bressler, Charles. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. NJ: Prentice Hall Inc, 2007, 4th ed.

3)    Hall, Vernon. A Short History of Literary Criticism. London: The Merlin Press, 1964, 1st ed.

4)    Daiches, David. Critical Approaches to Literature, 2nd ed.

 

 

مکاتب ادبی:

1)    Yeganeh, Farah. Literary Schools: A Reader. Tehran: Rahnama Press, 2003.

2)    Related parts in Abrams, M.H.A Glossery of literary Terms & Cuddon, J. A. A Dictionary of literary Terms

3)    Haghighi, Manoochehr. Literary Schools for University Students. Tehran: Avaye Nooor, 1993

 

 

اصطلاحات ادبی:

1)    Abrams, M.H.A Glossery of literary Terms. 8th ed. Boston: Thomson Wadsworth, 2005

2)    Cuddon, J. A. A Dictionary of literary Terms. Middlesex: Penguin Books Ltd, 1999, 4th ed.

 

 

انواع ادبی (Literary Genres):

شعر:

1)    Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors. 5th ed. New York. W. W. Norton, 1987. 3 vols.

2)    Sokhanvar, Jalal and Hooshang Honarvar, ed. The Abridged Edition of The Norton Anthology of English Literature, 1st ed.

3)    The Norton Anthology of English Literature, Stephen Greenblatt (Related scanned pages are Downloadable from Mahan Portal).

4)    Perrine, Lawrence. Literature: Structure, Sound and Sense. Poetry. 2nd ed. New York: Harcourt Brace, 1974

 

 

 

رمان:

1)    Salami, Ismail. Study of Thirty Great Novels. Mehrandish Books, Tehran, 1999.

2)    Summary (Characters and theme) of important works in Drabble, Margaret. The Oxford Companion to English Literature or in Ousby, Ian. Cambridge Paperback Guide to Literature in English

3)    Abjadian, Amrollah. A Survey of English Literature. 1st vol. Tehran: SAMT, 2006, 5th ed.

4)    Abjadian, Amrollah. A Survey of English Literature. 2nd vol., 2004, 2nd ed.

 

 

نمایش نامه:

1)    Summary (Characters and theme) of important works in Drabble, Margaret. The Oxford Companion to English Literature or in Ousby, Ian. Cambridge Paperback Guide to Literature in English

2)    Abjadian, Amrollah. A Survey of English Literature. 1st vol. Tehran: SAMT, 2006, 5th ed.

3)    Abjadian, Amrollah. A Survey of English Literature. 2nd vol., 2004, 2nd ed.

4)    Perrine, Lawrence. Literature: Structure, Sound and Sense. Drama. 2nd ed. New York: Harcourt Brace, 1974

 

 

* لازم به ذکر است که تهیه یکی از دو منبع زیر برای پاسخگویی بهتر به سوالات قسمت تاریخ ادبیات و انواع ادبی پیشنهاد می شود:

Drabble, Margaret. The Oxford Companion to English Literature

Ousby, Ian. Cambridge Paperback Guide to Literature in English, 1996, 1st ed.

سنجش امیرکبیر، ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی

دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت

کلیه رشته ها در سراسر کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sanjesheamirkabir.com مراجعه نمایید

تلفن: 44031690-021برچسب ها : منابع , آزمون , کارشناسی , ارشد , ادبیات انگلیسی ,سنجش امیرکبیر | منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد | کنکور

منابع آزمون دکتری 95 | منابع آزمون کارشناسی ارشد 95
سراسری | آزاد | وزارت بهداشت | کلیه رشته ها | با تخفیف ویژه | در سراسر کشور
سنجش امیرکبیر
ازمون | کنکور | کتاب | جزوه | آزمون آزمایشی | بسته مکاتبه ای
جزوه دانشگاهی | دکترا | ارشد | دکترای
phd | phd-test | phd test | master
master-test | master test | phd exam
phd-exam | master exam | master-exam
test phd | test master | exam phd | exam test

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلی با سنجش امیرکبیرمرجع دانشگاهی کشور | اخبار دانشگاه | اخبار دانشگاهی | اخبار استخدامی | آزمون | کنکور | ازمون | دکتری | کارشناسی ارشد | کاردانی به کارشناسی

آخرین مطالب
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت ( دوشنبه 6 اسفند 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( دوشنبه 6 اسفند 1397 )
» کنکور ارشد و دکتری 98 ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» تست ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری و آزاد ( چهارشنبه 17 آبان 1396 )
» وبلاگ ها و سایت های معتبر تحصیلات تکمیلی منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری سنجش امیرکبیر ( پنجشنبه 4 آبان 1396 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )