تبلیغات
پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی

منابع آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق

سنجش امیرکبیر، ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی

دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت

کلیه رشته ها در سراسر کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sanjesheamirkabir.com مراجعه نمایید

تلفن: 44031690-021

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد این رشته به شرح ذیل می‌باشد، البته منابع دیگری نیز میتوان علاوه بر موارد ذیل استفاده کرد موارد ذیل، مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد این رشته می باشند.منابع آزمونهای کارشناسی ارشد -حقوق


کتاب‌های بانک تست سنجش امیرکبیر

زبان عمومی:

کتاب بانک تست زبان عمومی سنجش امیرکبیر


متون حقوقی:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

 Law text

 A concise Dictionary of law

 GCSE Law


متون فقه:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- متن تحریرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی)

3- لمعة دمشقیة ترجمة دكتر علی شیروانی


حقوق مدنی:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- قانون مدنی در نظم حقوق كنونی، دكتر ناصر كاتوزیان.

3- وقایع حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان انتشارات میزان.

4- اعمال حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان.

5- عقود معین دوره 2 جلدی دكتر ناصركاتوزیان.

6- اشخاص و محجورین دكتر صفایی - دكتر قاسم‌زاده.

7- حقوق خانواده دكتر صفایی.


حقوق تجارت:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- حقوق تجارت، دكتر ربیعا اسكینی 5 جلد.

3- قانون تجارت در نظم حقوق كنونی محمد دمیرچیلی.


آئین دادرسی مدنی:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- كتاب آئین دادرسی مدنی، دكتر عبدالله شمس 2 جلد.

3- متن قانون اجرای احكام مدنی.

4- متن قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط به دادرسی مدنی از قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81.


حقوق جزای عمومی:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- حقوق جزای عمومی، دكتر محمد علی اردبیلی، دو جلد، میزان.   

3- بایسته‌های  حقوق جزای عمومی، دكتر ایرج نوربها، .

4- بایسته‌های  حقوق جزای عمومی، دكتر ایرج گلدوزیان، میزان،


حقوق جزای اختصاصی:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- حقوق جزای اختصاصی، ایرج گلدوزیان، انتشارات دانشگاه تهران.

3- حقوق جزای اختصاصی، حسین میر محمد صادقی،


آیین دادرسی كیفری:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، مصوب 1378.

3- قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381.

4- آیین دادرسی كیفری، دكتر محمود آخوندی ج 1و2.

5- آیین دادرسی كیفری دكتر محمد آشوری 2 جلد.


حقوق بین‌الملل خصوصی:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- حقوق بین الملل خصوصی، دكتر محمد نصیری.

3- حقوق بین الملل خصوصی، دكتر سید حسین صفایی.

4- بایسته‌های  حقوق بین الملل خصوصی، دكتر محمود سلجوقی.

5- حقوق بین المللی خصوصی (تعارض قوانین) دكتر نجاد علی الماسی.


حقوق تعهدات:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- قانون مدنی در نظم حقوق كنونی، دكتر ناصر كاتوزیان.

3- اعمال حقوقی دكتر كاتوزیان.

4- وقایع حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان.

5- قانون مسئولیت مدنی

6- جزوة حقوق مدنی 3 و 4 دكتر درودیان استاد دانشگاه تهران.


حقوق بین‌الملل عمومی:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- حقوق بین المللی عمومی: دكتر محمد رضا ضیایی بیگدلی چ، گنج دانش.

3- جزوة حقوق بین‌الملل عمومی دكتر بیگ‌زاده استاد دانشكده حقوق شهید بهشتی.

4- بایسته‌های  حقوق بین المللی عمومی‌، دكتر رضا موسی زاده، چ ، میزان.


حقوق اساسی:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- حقوق اساسی دكتر سید محمد‌هاشمی‌2 جلد.

3- قانون اساسی.

4- بایسته‌های  حقوق اساسی دكتر ابوالفضل قاضی.


حقوق اداری:

1- حقوق اداری دكتر عبدالحمید ابوالحمد.

2- حقوق اداری دكتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی.

3- حقوق اداری دكتر رضا موسی‌زاده.

4- جزوة حقوق اداری دكتر اردشیر امیرارجمند استاد دانشكده حقوق شهید بهشتی.

سنجش امیرکبیر، ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی

دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت

کلیه رشته ها در سراسر کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sanjesheamirkabir.com مراجعه نمایید

تلفن: 44031690-021

 برچسب ها : منابع , آزمون , کارشناسی , ارشد , حقوق ,سنجش امیرکبیر | منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد | کنکور

منابع آزمون دکتری 95 | منابع آزمون کارشناسی ارشد 95
سراسری | آزاد | وزارت بهداشت | کلیه رشته ها | با تخفیف ویژه | در سراسر کشور
سنجش امیرکبیر
ازمون | کنکور | کتاب | جزوه | آزمون آزمایشی | بسته مکاتبه ای
جزوه دانشگاهی | دکترا | ارشد | دکترای
phd | phd-test | phd test | master
master-test | master test | phd exam
phd-exam | master exam | master-exam
test phd | test master | exam phd | exam test

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلی با سنجش امیرکبیرمرجع دانشگاهی کشور | اخبار دانشگاه | اخبار دانشگاهی | اخبار استخدامی | آزمون | کنکور | ازمون | دکتری | کارشناسی ارشد | کاردانی به کارشناسی

آخرین مطالب
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت ( دوشنبه 6 اسفند 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( دوشنبه 6 اسفند 1397 )
» کنکور ارشد و دکتری 98 ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» تست ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری و آزاد ( چهارشنبه 17 آبان 1396 )
» وبلاگ ها و سایت های معتبر تحصیلات تکمیلی منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری سنجش امیرکبیر ( پنجشنبه 4 آبان 1396 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )