تبلیغات
پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی

منابع آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی نفت

سنجش امیرکبیر، ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی

دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت

کلیه رشته ها در سراسر کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sanjesheamirkabir.com مراجعه نمایید

تلفن: 44031690-021

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد این رشته به شرح ذیل می‌باشد، البته منابع دیگری نیز میتوان علاوه بر موارد ذیل استفاده کرد موارد ذیل، مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد این رشته می باشند.منابع آزمونهای کارشناسی ارشد -مهندسی نفت


* زبان عمومی:
کتاب بانک تست زبان عمومی سنجش امیرکبیر


* ریاضیات عمومی (1 و 2):
1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر
2- ریاضی عمومی 1و 2 ، سنجش امیرکبیر
3ـ ریاضی عمومی نیکوکار (کنکوری)
4ـ ریاضی عمومی لیتهلد (درسی)
5ـ ریاضی عمومی جورج توماس، راس فینی(با حل المسایل درسی)


* معادلات دیفرانسیل:
1- کتاب بانک تست سنجش امیرکبیر- مولف محمد محمدپور
2ـ معادلات دیفرانسیل نیکوکار (کنکوری)
3ـ معادلات دیفرانسیل بویس دیپرما (با حل المسایل درسی)


*ریاضیات مهندسی:
1- کتاب بانک تست سنجش امیرکبیر
2- ریاضی مهندسی پیشرفته- اروین کرویت سیک ـ توابع مختلط- هرب سیلورمن
3ـ ریاضی مهندسی پیشرفته- ماهان غلامی


* زمین‌شناسی عمومی:
کتاب مبانی زمین شناسی ،ترجمه دکرت اخروی ، انتشارات مدرسه (فصول 1تا5 و13)، زمین عمومی راهیان


* زمین‌شناسی ساختمانی:
زمین شناسی ساختمانی ،حسن مدنی ،انتارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (فصل های 21،19،16،15،9،6،5،4،3،2)،روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی ،ترجمه محسن پورکرمانی ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی (فصل های 3،2،1)و دستنوشته های موجود در پورتال مشاوره


* زمین‌شناسی نفت:
جزوه دکتر ربانی (امیرکبیر)، زمین فنت دکتر رضایی انتشارات علوی (فصل های 12،9،8،7،6،3،2)
توجه : فصول 4و5 کتاب رضایی بیشتر مرتبط با مباحث ژئوشیمی آلی است ولی بهتر است مطالعه شوند . بخش های 7-4 تا آخر7-6، از فصل 7 دارای اهمیت بیشتری هستند . از فصل 13 هم سه صفحه اول مطالعه شود . حجم مطالب زمین شناسی ساختمانی زیاد است و برای راهنمایی بیشتر و شناخت سرفصل های اصلی و مهم به پورتال مشاوره مراجعه کنید.


* ژئوشیمی آلی
جزوه دکر ربانی (امیرکبیر)،فصل 4و5کتاب زمین نفت دکتر رضایی،کتاب تخصصی اکتشاف ،انتشارات آزاده ،رحیمی و همکاران* ژئوفیزیک:
کتاب ژئوفیزیک زیست محیطی و مهندسی ترجمه دکتر ریاحی انتشارات ابروان ،جزوه دکتر بختیاری (امیرکبیر)،کتاب تخصصی اکتشاف ،انتشارات آزاده ،رحیمی و همکاران
توجه: مرجع اصلی برای درس ژئوفیزیک کتاب زبان اصلی زیر است که ترجمه خوبی ازآن وجود ندارد.  بنابراین هر جا که احساس کردید منابع فوق پاسخگو نیستند به این کتاب مراجعه کنید . کتاب آقای قاسم العسکری هم ترجمه ناقصی از این کتاب است.
Keary, P., Brooks, M., and Hill, I., 2002, An Introduction to Geophysical Expeloration: Blackwell Sciene.


* پتروفیزیک:
1- جزوه دکتر گرامی-جزوه دکتر رستمی (دانشگاه تهران)
2-کتاب خواص سنگ های مخزن مهندسی موذنی


* چاه‌نگاری:
1-جزوه دکتر امین شهیدی ،جزوه مهندسی نادری(دکتر رضایی)
2-کتاب راهیان ارشد ،جزوه دکتر نوروزی


* زمین‌شناسی تحت‌الارضی:
جزوه دکتر معلمی(امیرکبیر)،فصل 11،10،1و12 کتاب زمین نفت دکتر رضایی ، کتاب تخصصی اکتشاف ،انتشارات آزاده ،رحیمی و همکاران


* سنگ‌شناسی رسوبی:
جزوه دکتر ربانی (امیرکبیر ،دستنویس و تایپی )،کتاب تخصصی اکتشاف ،انتشارات آزاده ،رحیمی و همکاران


* زمین‏شناسی نفت ایران
جزوه دکتر ربانی (امیرکبیر،دستنویس و تایپی )،کتاب تخصصی اکتشاف ،انتشارات آزاده ،رحیمی و همکاران


* خواص سنگ :
جزوه دکتر گرامی (اهواز)، کتاب طارق احمد فصل۴ و 5 ، جزوه دکتر رستمی(تهران)
 
 
* خواص سیال:
جزوه دکتر هلالی زاده، کتاب McCain ، فصل های 1، 2، 3 و 15 کتاب طارق احمد                               


* چاه‌آزمایی:
1-جزوات دکتر شادی‌زاده، دکتر هاشمی، دکتر گرامی، دکتر هجری
2-کتاب چاه‌آزمایی John Lee
3- کتاب چاه آزمایی انتشارات آزاده، حامد حاجی سیدی


* چاه‌پیمایی:
1-جزوات دکتر شهیدی و دکتر رضایی (جزوه تایپ شده و مرتب نادری در واقع همین جزوه رضایی است و خود جزوه دکتر رضایی نایاب و بد خط است.)، اسلایدهای دکتر حیدری، کتاب چاه¬پیمایی، انتشارات آزاده، حامد حاجی سیدی
2-کتب چاه‌نگاری موحد، رمضی (متن کتاب موحد آسان و روان و کتاب رمضی قدری دشوارتر، ولی در کل مطالعه این دو کتاب توصیه نمی¬شود.)


* مهندسی حفاری:
1-جزوات دکتر شادی‌زاده، دکتر هاشمی، مهندس برادران (هر سه بسیار مهم و باید مطالعه شوند.)
2-کتاب دکتر عادل‌زاده (برای گرایش مخزن مباحث مرتبط مطالعه شود)


* مهندسی حفاری (1) و (2):
1- کتاب اصول و مبانی مهندسی حفاری (1) و (2)، نوشته
Applied Drilling Engineering, Adam T.Bourgoyne
2- Drilling Engineering Fundamentals & Practices (By: Jorje Sampaio curtin university of technology)
3- اصول مهندسی حفاری (نویسنده و مؤلف: مهندس محمدرضا عادل‌زاده – مؤسسه انتشارات ستایش)
4-جزوه مهندس برادران (امیرکبیر)
5-جزوه دکتر بنی هاشمی
6-جزوه دکتر جمشیدی (دانشگاه شریف)


* سیمان حفاری:
1- Applied Drilling Engineering (By: Adam T. Bourgoyne) فصل سوم
2- فصل چهارم کتاب اصول مهندسی حفاری مهندس محمدرضا عادل‌زاده (انتشارات ستایش)
3- cementing  D.k. Smith کتاب مهندسی سیمانکاری


* گل حفاری:
1- فصل دوم کتاب Applied Drilling Engineering
2- فصل پنچم کتاب اصول مهندسی حفاری، مهندس محمدرضا عادل‌زاده (انتشارت ستایش)
3- کتاب و جزوات مهندسی گل شرکت MI .


* مهندسی مخزن یک:
فصل 6 کتاب طارق احمد، جزوات دکتر مسیحی (شریف) و دکتر هلالی زاده (صنعت نفت) و دکتر علیزاده (امیرکبیر).


* مهندسی مخزن دو:
کتاب کرفت، فصل 10، 11 و 12 کتاب طارق احمد، جزوات دکتر مسیحی (شریف) و دکتر عاشوری (صنعت نفت).


* مبانی حفاری :
جزوات حفاری 1 هاشمی ،برادران ، شادی زاده و در صورت داشن وقت کتاب Applied drilling


* سیالات دوفازی:
کتاب دکتر وطنی


* بهره‌برداری:
جزوه امین شهیدی  ،پور افشاری
سنجش امیرکبیر، ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی

دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت

کلیه رشته ها در سراسر کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sanjesheamirkabir.com مراجعه نمایید

تلفن: 44031690-021
برچسب ها : منابع , آزمون , کارشناسی , ارشد , مهندسی نفت ,سنجش امیرکبیر | منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد | کنکور

منابع آزمون دکتری 95 | منابع آزمون کارشناسی ارشد 95
سراسری | آزاد | وزارت بهداشت | کلیه رشته ها | با تخفیف ویژه | در سراسر کشور
سنجش امیرکبیر
ازمون | کنکور | کتاب | جزوه | آزمون آزمایشی | بسته مکاتبه ای
جزوه دانشگاهی | دکترا | ارشد | دکترای
phd | phd-test | phd test | master
master-test | master test | phd exam
phd-exam | master exam | master-exam
test phd | test master | exam phd | exam test

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلی با سنجش امیرکبیرمرجع دانشگاهی کشور | اخبار دانشگاه | اخبار دانشگاهی | اخبار استخدامی | آزمون | کنکور | ازمون | دکتری | کارشناسی ارشد | کاردانی به کارشناسی

آخرین مطالب
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت ( دوشنبه 6 اسفند 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( دوشنبه 6 اسفند 1397 )
» کنکور ارشد و دکتری 98 ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» تست ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری و آزاد ( چهارشنبه 17 آبان 1396 )
» وبلاگ ها و سایت های معتبر تحصیلات تکمیلی منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری سنجش امیرکبیر ( پنجشنبه 4 آبان 1396 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )